Thứ hai 10/06/2013

 • Gửi bài viết qua email
 • In ra
 • Lưu bài viết này

Căn duyên tiền định của VỢ tuổi Đinh Hợi

Nữ tuổi Đinh Hợi chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Đinh Hợi sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi) Ở đời với nhau phạm (tuyệt mạng). Lưu ý: gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi. Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng. Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên. Gái tuổi Đinh Hợi sanh tháng 5, 2, 4 và tháng 1 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

VỢ tuổi Đinh Hợi vợ Chồng tuổi Đinh Hợi (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, nhiều người mến thương, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, phải có đôi phen thành bại thì mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lâu sau làm ăn mới đặng nên nhà. Chồng tuổi Ất Dậu vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn dễ làm ăn, hào tài thường dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên khá kiên cố và chung lo ngày hậu đặng trung bình. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vật dụng trong nhà đặng có danh giá, người đời hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui tươi và hạnh phúc. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Tân Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá lo tính dễ dàng, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn mới đặng lập nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tình nên nhẫn nại. Chồng tuổi Canh Thìn vợ tuổi Đinh Hợi (chồng lớn hơn vợ 7 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo, qua hạn đặng ấm no, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay hòa thuận với đời, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá bền chí ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi Kỷ Mẹo vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều ngườI hay mến thương, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Mậu Dần (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền chức, người đời hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ vui vẻ, hay hòa thuận với đời, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống vợ với nhau làm ăn mới đặng tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. Vợ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Bính Tý (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đa số. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên chung lo làm ăn tốt. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi ẤT Hợi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít. Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Giáp Tuất (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng lập nên. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Canh Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa thuận, khá kiên cố làm ăn đặng. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Kỷ Tỵ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hay xung khắc khá nhẫn nại làm ăn mới tốt. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Mậu Tý (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Kỷ Sửu (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo thường có người tương trợ, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn tốt. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Canh Dần (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu đặng trung bình. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Đinh Hợi (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Nhâm Thìn (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn mới đặng ấm no. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Quý Tỵ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, có tay tạo giữ tiền, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi Giáp Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no. VỢ tuổi Đinh Hợi Chồng tuổi ẤT Mùi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, làm ăn ngày hậu đặng trung bình. Dương Công Hầu fengshuiexpress.net chúc các bạn hạnh phúc!

READ  Tuổi Tuất hợp với tuổi gì và xung khắc với tuổi gì?

Tác giả: admin | Đã xem: 1392

 • Le Huong Lan

  Related Posts

  Cùng GO! tìm hiểu: Bánh mì bao nhiêu calo?

  Ít ai biết rằng bánh mì bao nhiêu calo và ăn nhiều bánh mì có béo hay không bởi đây là món ăn đặc trưng của người Việt Nam và…

  15 công thức nấu cháo hạt kê cho bé ăn dặm tăng cân khỏe mạnh

  Hạt kê là một trong những loại ngũ cốc thường được giới thiệu trong chế độ ăn dặm cho bé vì những lợi ích dinh dưỡng mà nó mang lại.…

  You Missed

  Cùng GO! tìm hiểu: Bánh mì bao nhiêu calo?

  Cùng GO! tìm hiểu: Bánh mì bao nhiêu calo?

  Tiêm filler môi là gì? Có nên tiêm không? Ưu và nhược điểm

  Tiêm filler môi là gì? Có nên tiêm không? Ưu và nhược điểm

  15 công thức nấu cháo hạt kê cho bé ăn dặm tăng cân khỏe mạnh

  15 công thức nấu cháo hạt kê cho bé ăn dặm tăng cân khỏe mạnh

  Thực đơn healthy 1 tuần giảm cân hiệu quả, vóc dáng khỏe đẹp

  Nằm mơ thấy cua là điềm báo gì? Mơ thấy cua đánh con số may mắn nào?

  Hướng dẫn cách trị sẹo lõm bằng nghệ tươi đơn giản tại nhà